Storing CV-ketel melden

Als u een storing heeft aan uw CV ketel, geiser of kachel verhelpen we deze graag voor u. Wanneer u de storing aan ons meldt, is het van belang dat u de volgende informatie paraat heeft:

  • Telefoonnummer & NAW-gegevens
  • Aard van de storing
  • Merk en type CV ketel, geiser of kachel (incl. bouwjaar)
  • Storingscode van de CV ketel

Meld de storing op telefoonnummer 015-361 05 70

Melding tijdens kantooruren

Meldt u de storing tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9:00 – 12:00 uur), dan maken wij direct met u een afspraak voor het verhelpen van de storing door één van onze monteurs. In drukke perioden hebben klanten met een onderhoudscontract voorrang op niet-klanten.

Melding buiten kantooruren

Wij bieden klanten met een CV onderhoudscontract de mogelijkheid om storingen van dringende aard buiten kantooruren aan ons te melden. Na het inspreken van de boodschap zullen wij spoedig contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.